Ποιμενίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα
Εξυπηρέτηση πελατών
25210 28100
info@e-shop10.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η Εταιρεία

Το e-shop10.gr είναι μια ιστοσελίδα που οργανώνει διαδικτυακές πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου με συμφωνίες που αφορούν επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και απευθύνονται στους χρήστες/μέλη της στις καλύτερες δυνατόν τιμές. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος καλύπτουν κάθε πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας www.e-shop10.gr της εταιρείας ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με Α.Φ.Μ 029235109 / Δ.Ο.Υ ΔΡΑΜΑΣ (στο εξής e-shop10.gr ", "εμείς" ή "εμάς") με έδρα στην πόλη της Δράμας, Τ.Κ. 66113, διεύθυνση 1 Ιουλίου 7Γ, τηλέφωνο 2521028100 και 25210 33300 και φαξ +.25210 33115

Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος θέτουν την βάση δέσμευσης της υπηρεσίας μας προς τα μέλη/πελάτες της και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο μέλος (εσάς) και το e-shop10.gr.

Με την συμπλήρωση μιας φόρμας αίτησης μέλους και με την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους, αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την εταιρεία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του e-shop10.gr. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και το e-shop10.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Τα μέλη του e-shop10.gr καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών το e-shop10.gr μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Κάθε μέλος του e-shop10.gr με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο e-shop10.gr. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εγγραφή σας ως μέλος της, συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Οι όροι αυτοί βρίσκονται στην ενότητα Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.e-shop10.gr. Οι ισχύοντες Όροι Χρήσης είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του www.e-shop10.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.e-shop10.gr από κάθε μέλος γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www e-shop10.gr δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των μελών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.e-shop10.gr εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Το e-shop10.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Επιλογή Μελών - Ιδιότητα Μέλους- Χρήστες

Η αποδοχή από μέρους σας αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους στο e-shop10.gr εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για την κατάρτιση και τη συμμετοχή σας ως συμβαλλόμενου μέρους σε εμπορικές συμβάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν πληροίτε τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, απαγορεύεται να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και ουδεμία ευθύνη γεννάται ή απορρέει σε βάρος της εταιρείας του e-shop10.gr από τη σύναψη συμβάσεων που αντίκεινται στους ανωτέρω Όρους Χρήσης.

Το e-shop10.gr είναι μια αγοραστική ιστοσελίδα. Για να γίνετε μέλος, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής. Το e-shop10.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός μέλους, πράξη για την οποία δεν θα έχει την υποχρέωση να παρέχει εξηγήσεις.

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του e-shop10.gr είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.

Επιφυλάξεις

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας www.e-shop10.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική χρήση των μελών. Η e-shop10 καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, χρώματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα πάντα με την πολιτική επιστροφών μας.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή μας στέλνετε e-mails επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και συναινείτε στο να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με τον ίδιο τρόπο. Θα επικοινωνούμε μαζί σας είτε μέσω e-mail είτε αναρτώντας ειδοποιήσεις στην ιστοσελίδα. Συμφωνείτε πως όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλου είδους γραπτή επικοινωνία θα λαμβάνονται από εσάς.

E-mail και Επικοινωνία μέσω Ιστοσελίδας

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή απαγορευμένο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα του e-shop10.gr ή άλλων. Το e-shop10.gr μπορεί να δώσει σε μέλη τη δυνατότητα να αναρτούν μηνύματα στην ιστοσελίδα και να στέλνουν μηνύματα e-mail σε άλλους. Η e-shop10 δεν δεσμεύεται να ελέγχει μηνύματα, πληροφορίες ή περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα από χρήστες και δεν έχει καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Εν τούτοις, η e-shop10 πιθανόν να παρακολουθεί κατά καιρούς τις αναρτήσεις της ιστοσελίδας και πιθανόν να αρνηθεί, να μην αποδεχτεί και/ή να αφαιρέσει αναρτήσεις από την ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να αναρτήσετε περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ), (δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη e-shop10 ή τους συνεργάτες της, (ε) spam, chain letters, ψεύτικα e-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες, και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω. Επιπρόσθετα στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αναγράφονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα: α) για να στέλνετε αυθαίρετα εμπορικά e-mails, β) να παραβιάζετε οποιοδήποτε προσωπικό δικαίωμα ή δικαίωμα ιδιοκτησίας, γ) να παρουσιάζετε ψευδή στοιχεία που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή να χρησιμοποιείτε ψεύτικο e-mail, δ) να αντιποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο ή μη χρήστη αυτής της ιστοσελίδας, ή υπάλληλο του e-shop10.gr, ε) να πραγματοποιείτε παράνομες δραστηριότητες, ή ζ) να συγκεντρώνετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, η) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο e-shop10.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, θ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., ι) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), κ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, λ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, μ) για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ν) για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, και άλλοι συνεργάτες του e-shop10.gr δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του e-shop10.gr , και το e-shop10.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το e-shop10.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Το e-shop10.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

Επιπλέον, αποδέχεστε με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε το e-shop10.g και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αναρτήσατε, δημοσιεύσατε ή άλλως μεταφέρατε μέσω των υπηρεσιών του e-shop10.gr, καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών και ποινικών κυρώσεων επιφέρει διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του μέλους που παραβιάζει τους όρους του παρόντος καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Σε περίπτωση που το e-shop10.gr ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

Τα μέλη / χρήστες / πελάτες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στην ιστοσελίδα του e-shop10.gr .gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος / χρήστης / πελάτης προκαλέσει τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα ή τα συστήματα που μεταδίδουν την ιστοσελίδα του e-shop10.gr, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η παραγγελία σας

Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του e-shop10.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας αποστέλλοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από το e-shop10.gr με το σχετικό email επιβεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο e-mail δεν εγγυάται ότι το εκάστοτε προϊόν είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 20 εργασιακών ημερών από το e-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό στην τιμής αγοράς.

Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε όλες σας τις παραγγελίες, η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται νομικά για την πραγματοποίησή της. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε παραγγελία Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).

Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω email με για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προταθεί κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας αποσταλεί μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.

3. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

Τιμές

Οι μειωμένες τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι σχετικές με τις προτεινόμενες τιμές πώλησης που μας δίνονται από τον προμηθευτή.

Πριν την αποστολή παραγγελίας δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

1. Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας αναφέρεται η τιμή που συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.

2. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

3. Διατηρούμαι το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Το e-shop10.gr στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα e-shop10.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Πληρωμή

Για αποστολές προϊόντων ενός Ελλάδας, το e-shop10.gr δέχεται πληρωμές με πιστωτική κάρτα, PayPal κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της e-shop10 ή Αντικαταβολή. Εάν επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα, αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard.

Εάν επιλέξετε πληρωμή με PayPal, μπορείτε να στείλετε τις πληρωμές σας on-line χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, πηγαίνετε στο Site του PayPal, όπου μπορείτε να στείλετε την πληρωμή σας. Εάν δεν έχετε ήδη έναν λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Στο PayPal, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα επιθυμούσατε να εκτελέσετε την πληρωμή σας (παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα) και να στείλετε έπειτα την πληρωμή.

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με την παραγγελία, και εάν η παραγγελία δεν προχωρήσει, η πληρωμή θα επιστρέφεται (ενώ δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που θα έχουν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης). Το ποσό χρέωσης εκτός από την αξία του παραγγελθέντος προϊόντος, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής. Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα e-shop10.gr. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει.

Εάν επιλέξετε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του e-shop10.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτώνται στην ενότητα “Τρόποι Πληρωμής”, τα έξοδα Τραπέζης, βαρύνουν τον αγοραστή. Στην πληρωμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος αποστολής. Η αποστολή της παραγγελίας σας θα γίνεται μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Αν επιλέξετε την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να πληρώσετε τον courier κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, διαφορετικά η παραγγελία δεν θα παραδίδεται.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το e-shop10.gr προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Όποιο τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα / δραστηριότητα.

Το τιμολόγιο/απόδειξη θα αποστέλλεται με την παραγγελία σας. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας στο μεταξύ, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.e-shop10.gr και ελέγξτε τις ενότητες "Ο λογαριασμός μου" και "Οι παραγγελίες μου" αφού συνδεθείτε ως μέλος. Επίσης, με όποιο από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους και να πληρώσετε, γίνεται επιστροφή χρημάτων εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το προϊόν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Στις περιπτώσεις αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται άμεση πίστωση της κάρτας σας, και στην περίπτωση αγοράς με PayPal γίνεται άμεση πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας για τη διασφάλιση του κατόχου αυτής, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητά ή το διαβατήριο του και την πιστωτική του κάρτα. Απαγορεύεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο εκτός κι αν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Και στην περίπτωση της έγγραφης εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων που έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας.

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής (μέσω πιστωτικής κάρτας ή με PayPal ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού) τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον αγοραστή και εξοφλούνται από τον τελευταίο κατά την παραγγελία των προϊόντων.

Τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα είναι ένας συνδυασμός γεωγραφικής περιοχής και βάρους του προϊόντος. Η γεωγραφική περιοχή υπολογίζεται με βάση τον καταμερισμό και τα κέντρα εξυπηρέτησης που έχει κάνει η εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε και το βάρος υπολογίζετε με βάση το βάρος και τον όγκο του κάθε προϊόντος. Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι € ανά παραγγελία και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. Το τελικό ποσό εμφανίζεται στο καλάθι των αγορών σας, πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας. To e-shop10.gr δύναται να επιλέξει οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών επιθυμεί, σε περίπτωση που δεν δηλωθεί από τον πελάτη συγκεκριμένη εταιρεία που επιθυμεί για την εξυπηρέτηση και παράδοση της παραγγελίας του.

Ασφάλεια Πληρωμών

Οι Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού, κλπ) είναι κωδικοποιημένες σε μια προσπάθεια να εμποδίσουμε τις πληροφορίες αυτές να παραβιαστούν ή να διαβαστούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Παρόλ’ αυτά δεν εγγυόμαστε ότι οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχείς, δεδομένου ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Το e-shop10.gr δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας. Το e-shop10.gr δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου ή κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Το e-shop10.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

Παράδοση των αγορών σας

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, παραδίδουμε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισάγετε είναι σωστή.

Η παράδοση του πακέτου σας μπορεί να χρειαστεί έως και 15 εργάσιμες ημέρες από την λήξη της καμπάνιας που λήγει τελευταία ημερολογιακά και μπορεί να φτάσει έως και τις 20 εργάσιμες μέρες για απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που οφείλεται τόσο στο επιχειρησιακό μοντέλο μας όσο και στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στις ενότητες "Ο λογαριασμός μου" και "Οι παραγγελίες μου" αφού συνδεθείτε ως μέλος στην ιστοσελίδα μας.

Είναι προτιμότερο να εισάγετε μια διεύθυνση παραλαβής στην οποία κάποιος θα είναι παρών για να παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς εξουσιοδοτημένος να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στην τόπο παραλαβής, θα αφήνεται στο γραμματοκιβώτιο σας ένα σημείωμα ενημερώνοντας σας για τη μη ολοκληρωμένη παράδοση και για το πού θα μπορέσετε να παραλάβετε τα πακέτα. Σε περιπτώσεις που το δέμα θα επιστρέφεται στο e-shop10.gr λόγω του ότι δεν παραλήφθηκε ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, θα αποζημιώνουμε την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.

Εάν το προϊόν καταστραφεί κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα το e-shop10.gr και εάν είναι δυνατόν στείλτε φωτογραφίες.

Επιστροφές και Πολιτική Αποζημίωσης

Ως χρήστης/μέλος της e-shop10 έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα επιλεγμένα προϊόντα το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, εάν αλλάξατε γνώμη, η επιλογή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή εάν το προϊόν είναι λανθασμένο. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, θα πρέπει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, να επικοινωνήσετε με την e-shop10 και να αποστείλετε το σχετικό αίτημα σας. Αφού ελέγξουμε το αίτημα επιστροφής θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο e-shop10.gr μέσα σε 7 ημέρες από το e-mail επιβεβαίωσης και επιβαρύνεστε με το άμεσο κόστος επιστροφής του.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, υποχρεούστε να τα παραδίδετε στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα, σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά τα προϊόντα και σε άριστη κατάσταση. Θα παρακαλούσαμε τα προϊόντα να είναι μέσα σε ξεχωριστή συσκευασία για την προστασία τους κατά την μεταφορά προς εμάς. Σε άριστη κατάσταση θα πρέπει να είναι μαζί με τα επιστραφέντα προϊόντα, και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που επιστρέψατε, θα ολοκληρωθεί εντός 21 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το e-shop10.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα πρέπει να τον γνωστοποιήσετε στο e-shop10.gr έγκαιρα και εγγράφως.

Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Επιστροφής για λεπτομέρειες.

Εγγύηση και υπηρεσία after-sales

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του e-shop10.gr πλην ελαχίστων εξαιρέσεων καλύπτονται από τη σταθερή εγγύηση που χορηγείται από τους προμηθευτές της e-shop10 ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα ελαττώματα.

Παρέχεται εγγύηση ανάλογα με την πολιτική εγγυήσεων του εκάστοτε προμηθευτή.

Για να επωφεληθείτε από αυτήν την εγγύηση, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν στο e-shop10.gr εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε το τιμολόγιο. Το e-shop10.gr θα επιχειρήσει να αντικαταστήσει και να επιστρέψει το προϊόν σε εσάς. Δεδομένης της σύντομης διάρκειας των προσφορών πιθανόν αυτό να μην είναι δυνατό. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας προσφέρουμε είτε παρεμφερές προϊόν είτε αποζημίωση της τιμής αγοράς του βασικού προϊόντος.

Το e-shop10.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα της. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

Επίσης, ορισμένα προϊόντα που διατίθενται μέσω του e-shop10.gr μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, το e-shop10.gr θα επιστρέφει την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος αλλά δεν θα έχει σύμφωνα με το νόμο καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, είναι ελεγμένα, δοκιμασμένα πριν την αποστολή τους και λειτουργούν άψογα.

Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπου, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του e-shop10.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του e-shop10.gr . Η εμφάνισή του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Όλες οι επωνυμίες, ονόματα υπηρεσιών, και ονόματα συναλλαγών (συνολικά ονομαζόμενα «Επωνυμίες» είναι ιδιοκτησία του e-shop10.gr και άλλων αντίστοιχων ιδιοκτητών που έχουν χορηγήσει στο e-shop10.gr το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες Επωνυμίες. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το όνομα του e-shop10.gr , το www.e-shop10.gr, ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επωνυμίες ή λογότυπα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άλλους για κανένα λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα πιθανόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά, τεχνικά, ή περιγραφικά λάθη των παρουσιαζόμενων προϊόντων

Νομική Ευθύνη

Το e-shop10.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www e-shop10.gr.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε και το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το e-shop10.gr δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που δηλώνονται και μεταφέρονται από τον χρήστη, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας www.e-shop10.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.e-shop10.gr, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το e-shop10.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Το e-shop10.gr δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά κάθε είδους είτε προκλήθηκε από παράνομες πράξεις (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση συμβολαίου ή άλλου είδους. Το μέγιστο συνολικό οφειλόμενο ποσό που θα σας δίνεται για κάθε προϊόν δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει την αξία του προϊόντος τη στιγμή της αγοράς, και διατηρούμε το δικαίωμα να καταβάλλουμε το συγκεκριμένο ποσό σε εσάς για την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης έχετε απέναντι μας.

Εξαίρεση υποχρέωσης για συνδέσμους τρίτων μερών

Το e-shop10.gr μπορεί να αναφέρει στην ιστοσελίδα της www.e-shop10..gr ιστοσελίδες τρίτων στο Διαδίκτυο. Το e-shop10.gr δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία επιρροή στο σχέδιο και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων.

Διαχωρίζουμε τη θέση μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα καμίας από τις συνδεδεμένες σελίδες τρίτων μερών στο www.e-shop10.gr. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

Ανωτέρα Βία

Το e-shop10.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Το e-shop10.gr θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Διάφορα

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Το e-shop10.gr δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Copyright e-shop10.gr 2024 | powered webApplications
Boiler - Buffer Λεβητοστασίου [65] | Chesterfield [15] | Dammy Κάμερες [1] | Delivery [14] | Dripper - Βάσεις - Κανάτες [2] | DVD Players [1] | Glasser [5] | Hot Dog Άτμου-Βραστά [6] | Hot Dog Ρόλλερ [8] | Inverters 220Volt -380Volt [18] | Inverters 380Volt -380Volt [19] | Jump Starter (εκκινητές) & Powerbank [3] | KIT Αντλιών με μάνικα [6] | Pυθμιστής Διπλού σταδίου [1] | Reception [17] | Reseption [1] | Scanners [3] | Shock Freezers / Blast chillers [13] | Tester Μπαταριών [2] | Wok Υγραερίου [6] | Άγκυρες [72] | Αδιάβροχα [7] | Αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής (μονωμένοι) [71] | Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής [59] | Αεραντλίες γράσου - Αεραντλίες βαλβολίνης [10] | Αεροδράπανα &Αεροκατσάβιδα [5] | Αερόθερμα & Σόμπες αερόθερμα μπάνιου [2] | Αεροκαστάνιες [7] | Αερόκλειδα [13] | Αερολέβητες [16] | Αεροσυμπιεστές Βενζινοκίνητοι [2] | Αεροσυμπιεστές Ηλεκτροκίνητοι Μονοφασικοι 230Volt [31] | Αεροσυμπιεστές Ηλεκτροκίνητοι τριφασικοί 380Volt [27] | Αεροσυμπιεστές Κατασιγασμένοι [5] | Αερόσφυρα [11] | Αεροτροχοί [7] | Αεροψάλιδα [4] | Ακονιστήρια Μαχαιριών [3] | Αλατοπίπερα - Λαδόξυδα [22] | Αλλα εργαλεία μέτρησης [3] | Αλυσοκάβουρες [4] | Αλυσοπρίονα [6] | Αλφάδια [14] | Αλφαδοπήχεις οικοδόμων [6] | Αμελκτικές μηχανές [11] | Αμμοβολές [8] | Αμόνια [4] | Αμπάρια [2] | Αναβάθμιση Κυψέλης [13] | Αναπηρικά σκύλων & Καλύμματα αυτοκίνητων [15] | Αναρροφητήρες [2] | Αναρροφητήρες λαδιού - Γρασαδόροι - Βαλβολινιέρες Συνεργείου [7] | Ανεμιστήρες Box Fan [8] | Ανεμιστήρες Επιτραπέζιοι [5] | Ανεμιστήρες Ορθοστάτες [4] | Ανεμιστήρες Οροφής [5] | Ανεμιστήρες Τοίχου [2] | Ανθρωποζυγοί [2] | Ανιχνευτές Πλαστότητας [2] | Ανοιχτήρια - Μαχαιράκια - Τιρμπουσόν [13] | Ανοξείδωτα δοχεία κωνικά [1] | Ανοξείδωτα δοχεία με ανοιχτό καπάκι [16] | Ανοξείδωτα δοχεία με βιδωτό καπάκι [8] | Ανοξείδωτα δοχεία μελιού [7] | Ανταλλακτικά καθισμάτων γραφείου [5] | Ανταλλακτικά φίλτρα άνω, κάτω πάγκου & παροχής [2] | Ανταλλακτικά φίλτρα νερού βρύσης [8] | Αντιολισθητικά Πανιά [10] | Αντιολισθητικές ταινίες [4] | Αντισκωριακά - Λιπαντικά [9] | Αντιψυκτικά - Παραφλού Αυτοκινήτων [1] | Αντλίες Αυτομάτου Αναρρόφησης Με Φίλτρα [27] | Αντλίες Βενζίνης [15] | Αντλίες για Ηλεκτρικό Δράπανο [3] | Αντλίες Επιφάνειας Νερού [65] | Αντλίες Μεταγγίσεων Υγρών [21] | Αντλίες Οξέων & Χημικών [15] | Αντλίες Πετρελαίου [2] | Αντλίες Πίεσης Νερού Με Δοχείο [3] | Αντλίες Συντιβανιών [6] | Αντλίες Τσιμεντολάσπης - Αφυδάτωσης Σκαμάτων [18] | Αντλίες Υδρομασάζ - Πισίνας - Θαλάσσης [27] | Αντλίες Υποβρύχιες Γεωτρήσεων [5] | Αντλίες χειροκίνητες - Τουλούμπες [9] | Ανυψωτικά Μοτοσυκλετών [4] | Αξεσουαάρ για Σαντιγύ [10] | Αξεσουάρ [3] | Αξεσουάρ [50] | Αξεσουάρ - Κρεμάστρες [13] | Αξεσουάρ Grill [12] | Αξεσουάρ Βασιλοτροφίας [1] | Αξεσουάρ Γύρων [5] | Αξεσουάρ οινοποιίας [4] | Αξεσουάρ τυροκομίας [14] | Αξονικοί Εξαεριστήρες Βιομηχανικού Τύπου [41] | Αξονικοί Εξαεριστήρες Οικιακού Τύπου [18] | Αξονικού Τύπου [9] | Αξονοφυγοκεντρικού Τύπου [13] | Αποθήκες Κήπου Μεταλλικές [5] | Αποθήκες Κήπου Ξύλινες [8] | Αποθήκες Κήπου Πλαστικές [6] | Αποθήκες Πάγου [12] | Απολυμαντές Μαχαιριών [6] | Αποπτιλωτήρες πτηνών [2] | Απορροφητήρες [1] | Αποσκληρυντής νερού & Φίλτρα βελτιστοποίησης νερού [40] | Αποστραγγιστικά φύλλα [5] | Αποφλοιωτές Κρεμμυδιών [1] | Αποφλοιωτές Πατάτας [10] | Αποχυμωτές [63] | Απωθητικά [1] | Αριθμομηχανές [6] | Ασκοί [6] | Ασύρματα Τηλεφωνά [7] | Ασφαλειοτσίμπιδα [26] | Ασφαλιστικά & Βαλβίδες Αερίου [11] | Ασφαλτικές Μεμβράνες - Κεραμιδια [48] | Αυξομειώμενοι οδηγοί - Περιλαίμια - Αλυσίδες δεσίματος [47] | Αυτόματες Μηχανές Στιγμιαίων ροφημάτων [5] | Αυτόνομα συστήματα [1] | Αφεσμοί [4] | Αφρογαλιέρες [3] | Αφυγραντήρες [1] | Βαλβολίνες [23] | Βαριές [14] | Βάσεις [11] | Βασεις - Σαμπανιέρες [9] | Βάσεις & Τσάντες Εξωλέμβιων [2] | Βάσεις Inox [7] | Βάσεις Αλουμινίου [6] | Βάσεις επισκευής ποδηλάτου [20] | Βάσεις κεντραρίσματος ποδηλάτου [2] | Βάσεις Μαντέμι [2] | Βάσεις Μέταλλο [8] | Βάσεις τηλεοράσεων [5] | Βατοκόφτες & Πριόνια [6] | Βαφλιέρες με Σταθερές Πλάκες [15] | Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα [11] | Βενζινοκίνητα Θαμνοκοπτικά [12] | Βενζινοκίνητα Μπορντουροψάλιδα [3] | Βενζινοκίνητα Πλυστικά [1] | Βενζινοκίνητα Σκαπτικά [4] | Βενζινοκίνητες Αυτοκινούμενες Χλοοκοπτικές Μηχανές [1] | Βενζινοκίνητες Ωθούμενες Χλοοκοπτικές Μηχανές [1] | Βενζινοκίνητοι Φυσητήρες - Απορροφητήρες [5] | Βιβλιοθήκες [7] | Βιδωτά (Lock) εξαρτήματα Άρδευσης [93] | Βιομηχανικοί Ζυγοί [22] | Βιτρίνες [14] | Βιτρίνες Θερμαινόμενες [37] | Βιτρίνες προβολής Ουδέτερες [3] | Βιτρίνες Ψυγεία Ζαχαρoπλαστείου επιδαπέδιες [8] | Βιτρίνες Ψυγεία Ζαχαρoπλαστείου επιτραπέζιες [4] | Βοηθητικά Επιθεώρισης [2] | Βραδύκαυστες Στολές [12] | Βραστήρες [33] | Βραστήρες [7] | Βραστήρες επιδαπέδιοι [2] | Βραστήρες ζυμαρικών - Ρυζιού - Αυγών [11] | Βραστήρες Ποτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής [10] | Βρύσες (Μπαταρίες) [6] | Βυθιζόμενες Αντλίες Ακάθαρτων (Λυμάτων) Υδάτων [51] | Βυθιζόμενες Αντλίες Καθαρών (Όμβριων) Υδάτων [11] | Βυτία κυλινδρικά Κατακόρυφα [22] | Βυτία Κυλινδρικά Οριζόντια [14] | Βυτία Κυλινδρικά Οριζόντια Νέα [4] | Βυτία Στενά [8] | Βυτία Στενά Παραλληλεπίπεδα [8] | Γαλατιέρες - Καφετιέρες - Τσαγιέρες - Θήκες [41] | Γαλατιέρες αφρογάλου [12] | Γαλλικά κλειδιά [16] | Γαντζόκλειδα [1] | Γάντια εργασίας Βαμβακερά [3] | Γάντια εργασίας Δερμάτινα [4] | Γάντια εργασίας Δερματοπάνινα [8] | Γάντια εργασίας Ηλεκτρικής Προστασίας [5] | Γάντια εργασίας Κρεοπωλείου [1] | Γάντια εργασίας Πυρίμαχα [4] | Γάντια εργασίας Συνθετικά [6] | Γάντια εργασίας Χημικής προστασίας [3] | Γάντια εργασίας Ψύχους [1] | Γεμιστικά Λουκάνικων (Κανονάκια) [19] | Γεννήτριες (ΗΖ) Βενζίνης Μονοφασικές [26] | Γεννήτριες (ΗΖ) Βενζίνης Τριφασικές [10] | Γεννήτριες (ΗΖ) Πετρελαίου Μονοφασικές [2] | Γεννήτριες (ΗΖ) Πετρελαίου Τριφασικές [2] | Γεννήτριες Βαλιτσάκια [4] | Γεννήτριες Βαρέου Τύπου [1] | Γεννήτριες Μονοφασικές [7] | Γεννήτριες Τριφασικές [4] | Γερανάκια συνεργιών [3] | Γερμανικά κλειδιά [13] | Γερμανοπολύγωνα [17] | Για το Μελισσοκόμο [41] | Γκαζοτανάλιες [18] | Γλάστρες [17] | Γουδοχέρια - Σουρωτηράκια - Αναδευτήρες [15] | Γούρνες κολλητές (χωρίς επιφάνεια) [7] | Γράσα [30] | Γραφεία Απλά [7] | Γραφεία Διεθυντικά [2] | Γραφεία Παιδικά [1] | Γραφεία Υπολογιστών [5] | Γυάλες [1] | Γυαλιά προστασίας [9] | Γυρεοσυλλέκτες [4] | Γύροι Αερίου [23] | Γύροι Ηλεκτρικοί [13] | Γωνίες [18] | Δάπεδα εξωτερικού χώρου [12] | Δεξαμενές Πλαστικές Pellet [4] | Διάγνωση εγκυμοσύνης Μηρυκαστικών [2] | Διάγνωση εγκυμοσύνης Χοίρων [1] | Διάδρομοι παράλιας [5] | Διαθλασίμετρα & Όργανα μέτρησης [9] | Διακοσμητικά Βαρέλια [11] | Διαλογητήρας Πατάτας [2] | Διανεμητές [4] | Διανεμητές υγρών - Λεμονοστίφτες [8] | Διανεμητής μπύρας [1] | Διάφορα Εξοπλισμών Συνεργείων [7] | Διάφορα βοηθητικά Τραπέζια σαλονιού [11] | Διάφορα εξαρτήματα Άρδευσης [30] | Διάφορα Εργαλεία Φανοποιείου [16] | Διάφορα Τραπέζια Catering [3] | Διαφράγματα / Κάθετα Φράγματα [11] | Δίδυμοι Τροχοί [1] | Διπλές σχαριέρες Αερίου [9] | Διπλές σχαριέρες ηλεκτρικές [5] | Δίσκοι για Κοπτικά Τροφών [5] | Δίσκοι σερβιρίσματος [33] | Δισκοπρίονα - Φαλτσοπρίονα [1] | Δίτροχα για Φιάλες Οξυγόνου [2] | Δίτροχα Μεταφοράς [11] | Δοχεία - Βάσεις -Καπάκια - Δίσκοι [53] | Δοχεία - Καπάκια [161] | Δοχεία διαστολής θέρμανσης & κλιματισμού [42] | Δοχεία Χτυπήματος Κλείστρου [21] | Δράπανα Κολωνάτα - Φρεζοδράπανα Πάγκου & Μαγνητικά Δράπανα [5] | Δυναμόκλειδα [23] | Δωμάτιο [10] | Είδη μιας χρήσης [13] | Είδη προσωπικής περιποίησης [7] | Είδη σφάγιου Μηρυκαστικών [5] | Ειδικά εργαλεία [3] | Ειδικά εργαλεία αυτοκινήτων [40] | Ειδικοί τύποι πυροσβεστήρων [6] | Είσοδος [9] | Εκκινητές [5] | Εκκλησιαστικοί τάπητες, μοκέτες & διάδρομοι [36] | Εκκολαπτικές μηχανές Επώασης & Εκκόλαψης [24] | Εκπαίδευση Σκύλων [6] | Ελαιοραβδιστικά [1] | Ελαστικοί ιμάντες (Χταπόδια) [7] | Εμποτισμένη Ξυλεία [34] | Εμφιαλωτήρια - Γεμιστικά μπουκαλιών [4] | Ένδυση Chef [8] | Ένδυση εργασίας [42] | Ενισχυτικά - Βελτιωτικά [7] | Εντοιχιζόμενες εστίες [7] | Εντομοαπωθητικά Επαγγελματικά [7] | Εντομοαπωθητικά Οικιακής Χρήσης [2] | Εξαγωγή Βασιλικού Πολτού [1] | Εξαεριστήρες Τζακιού [6] | Εξαρτήματα Pellet [2] | Εξαρτήματα PVC [222] | Εξαρτήματα Παιδικής χαράς οικιακής χρήσης [34] | Εξαρτήματα Πολυαιθυλενίου (PEX) [60] | Εξαρτήματα Πολυπροπυλενίου (PP) [103] | Εξαρτήματα Πολυπροπυλενίου (PPR) [211] | Εξαρτήματα Πολυστρωματικής (AlluPex) [126] | Εξαρτήματα Πυρόσβεσης (PPR) [131] | Εξαρτήματα Σιδηροσωληνών [259] | Εξαρτήματα Υδρορρoών PVC [24] | Εξαρτήματα Χαλκού [131] | Εξολκείς [32] | Εξοπλισμός σφαγείου & Αντικανιβαλισμός πτηνών [4] | Επαγγελματικά Πλαστικά δάπεδα - PVC [56] | Επαγγελματικές Σκάλες Διπλές [6] | Επαγγελματικές Σκάλες Μόνες [5] | Επαγγελματικές Σκάλες Τριπλές [8] | Επαγωγικές εστίες [14] | Επαναφορτιζόμενα Κατσαβίδια - Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα & Μπουλονόκλειδα [10] | Επαναφορτιζόμενα Παλμικά Πολυεργαλεία & Τριβεία [2] | Επαναφορτιζόμενες Σπαθόσεγες & Σέγες [1] | Επαναφορτιζόμενοι Γωνιακοί Τροχοί [2] | Επεξεργασία Απολεπισμάτων [1] | Επιδαπέδιες Ψησταριές Καρβουνου Με Φούσκα [3] | Επιδαπέδιες Ψησταριές Καρβουνου Χωρίς Φούσκα [8] | Επιδαπέδιοι Ανεμιστήρες [1] | Επινώτια Θαμνοκοπτικά [1] | Έπιπλα Camping [2] | Έπιπλα Τηλεόρασης [15] | Επιτραπέζιες Εστίες Αερίου [25] | Επιτραπέζιες Ηλεκτρικές εστίες [2] | Επιτραπέζιες Ψησταριές Καρβουνου Με Φούσκα [3] | Επιτραπέζιες Ψησταριές Καρβουνου Χωρίς Φούσκα [1] | Επιφάνειες - Καπάκια [40] | Επιφάνειες Λαντζών Με 1 Γούρνα [11] | Επιφάνειες Λαντζών Με 2 Γούρνες [10] | Εργαλεία Barista [15] | Εργαλεία αυτοκινήτων ''ανάρτηση & μετάδοση'' [1] | Εργαλεία αυτοκινήτων ''ηλεκτρολογικά'' [1] | Εργαλεία αυτοκινήτων ''κινητήρα'' [8] | Εργαλεία αυτοκινήτων ''Λίπανση και φιλτράρισμα'' [1] | Εργαλεία αυτοκινήτων ''Τροχοί, τιμόνι, άξονες'' [22] | Εργαλεία για αλυσίδα ποδηλάτου [7] | Εργαλεία για γρανάζια και πετάλια ποδηλάτου [14] | Εργαλεία για ηλεκτρονικούς [14] | Εργαλεία για κασέτα και ελεύθερο ποδηλάτου [12] | Εργαλεία για μεσαία τριβή ποδηλάτου [19] | Εργαλεία για πλαίσιο και πιρούνι ποδηλάτου [41] | Εργαλεία για τροχούς ποδηλάτου [40] | Εργαλεία διαμόρφωσης σωλήνων [7] | Εργαλεία κατασκευής εξωτερικών σπειρωμάτων (Κολαούζα) [5] | Εργαλεία Κουζίνας [23] | Εργαλεία Μελισσοκόμου [16] | Εργαλειοθήκες [30] | Εργαλειοφορείς [30] | Ερμάρια Ανοιχτά (Παραδωτήρια) [9] | Ερμάρια Ιχθυοπωλείου [3] | Ερμάρια Κουβέρ [6] | Ερμάρια με Ανοιγόμενες Πόρτες [6] | Ερμάρια με Συρόμενες Πόρτες [49] | Ερμάρια Σκευών [4] | Ερπυστριοφόρα [4] | Εστίες BBQ [1] | Εστίες Hot Dog [4] | Εστίες Ηλεκτρικές [9] | Εστίες Υγραερίου [28] | Εύκαμπτοι Αεραγωγοί [24] | Εύκαμπτοι Αεραγωγοί (μονωμένοι) [1] | Ζαμπονομηχανές Κάθετης Κοπής [2] | Ζαμπονομηχανές με Γρανάζια [10] | Ζαμπονομηχανές Πλάγιας Κοπής [23] | Ζαμπονομηχανές Υπεραυτόματες [3] | Ζαμπονομηχανές Χειροκίνητες [7] | Ζαχαριέρα [5] | Ζυγαριές Κουζίνας [2] | Ζυγαριές σώματος [1] | Ζυγοί Ακριβείας [15] | Ζυγοί Ελέγχου Βάρους Προϊόντων [37] | Ζυγοί Λιανικής (Ετικέτας) [25] | Ζυγοί Λιανικής & Λαϊκών Αγορών [37] | Ζυγοί Μπάνιου [1] | Ζυγοί Παλέτας [2] | Ζυγοσταθμιτές [1] | Ζυμωτήρια Ζύμης [21] | Ζυμωτήρια Κρεατοειδών [11] | Ζωοτεχνικά εργαλεία [7] | Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα [2] | Ηλεκτρικά Δισκοπρίονα Μετάλλου [2] | Ηλεκτρικά δισκοπρίονα Χειρός [1] | Ηλεκτρικά Δράπανα - Κατσαβίδια Γυψοσανίδας & Μπουλονόκλειδα [4] | Ηλεκτρικά Επιστρώματα [2] | Ηλεκτρικά Καρφωτικά [1] | Ηλεκτρικά Κολλητήρια & Πιστόλια Θερμοκόλλησης [1] | Ηλεκτρικά Κρουστικά Δράπανα [2] | Ηλεκτρικά Μπορντουροψάλιδα [5] | Ηλεκτρικά Παλάγκα [9] | Ηλεκτρικά Πνευματικά (Πιστολέτα) SDS plus [4] | Ηλεκτρικά Ρούτερ - Πλάνες & Φρεζοκαβιλιέρες [4] | Ηλεκτρικά Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά [1] | Ηλεκτρικά Τριβεία [6] | Ηλεκτρικά Τριβεία Τοίχου [1] | Ηλεκτρικές Εξωλέμβιες Μηχανές [3] | Ηλεκτρικές Σέγες & Σπαθόσεγες [4] | Ηλεκτρικές Φρέζες Αυλακώσεων (Καναλοποιοί) [1] | Ηλεκτρική περίφραξη [25] | Ηλεκτρικοί Αλοιφαδόροι [2] | Ηλεκτρικοί Αναδευτήρες [2] | Ηλεκτρικοί Γωνιακοί Τροχοί [6] | Ηλεκτρικοί Κόφτες με διαμαντόδισκο [1] | Ηλεκτρικοί Φυσητήρες - Αναρροφητήρες [3] | Ηλεκτρικοί Φυσητήρες - Απορροφητήρες [1] | Ηλεκτροκίνητα Θαμνοκοπτικά [1] | Ηλεκτροκίνητες Μπετονιέρες [10] | Ηλεκτροκίνητες Χλοοκοπτικές Μηχανές [2] | Ηλεκτροκινητήρες Μονοφασικοί (220V) 1400 RPM [8] | Ηλεκτροκινητήρες Μονοφασικοί (220V) 2800 RPM [7] | Ηλεκτροκινητήρες Τριφασικοί (380V) 1400 RPM [8] | Ηλεκτροκινητήρες Τριφασικοί (380V) 2800 RPM [9] | Ηλεκτροκολλήσεις [4] | Ηλεκτροκολλήσεις PLASMA INVERTER 230v [3] | Ηλεκτροκολλήσεις Ηλεκτροδίου INVERTER 230v [11] | Ηλεκτροκολλήσεις Σύρματος 230v [1] | Ηλεκτροκολλήσεις Σύρματος 400v [2] | Ηλεκτροκολλήσεις Σύρματος INVERTER 230v [10] | Ηλεκτρονικά φίλτρα νερού βρύσης [2] | Ηλεκτροπόντες [5] | Ηλιακά Φωτιστικά [1] | Ηλιακοί θερμοσίφωνες κεραμοσκεπής [7] | Ηλιακοί Θερμοσίφωνες με καθρέπτη [80] | Θειωτήρες Αναρτημένοι σε Γεωργικούς Εκλυστήρες [2] | Θέρμανση Εξωτερικού Χώρου Ρεύματος [1] | Θέρμανση Εξωτερικού Χώρου Υγραερίου & Αερίου [14] | Θέρμανση ζώων [5] | Θέρμανση Ωδικών [2] | Θερμαντικά Hot Dog [4] | Θερμαντικά Σώματα ΑΚΑΝ (ΦΕΤΕΣ) [12] | Θερμαντικά Σώματα Λουτρού [44] | Θερμαντικά Σώματα Πάνελ [153] | Θερμάστρες απο Ατσάλι [56] | Θερμάστρες απο Μαντέμι [5] | Θερμάστρες Εμαγιε [14] | Θερμάστρες εξωτερικού χώρου [3] | Θερμάστρες Πετρελαίου [22] | Θερμικοί εκτυπωτές [3] | Θερμοί [6] | Θερμόμετρα [3] | Θερμορυθμιστές & Εξαρτήματα [1] | Θερμοσίφωνες [65] | Θέσεις πατητηριών [10] | Θήκες για Καλαμάκια - Σετ Bar [7] | Θήλαστρα μηρυκαστικών [8] | Θρυμματιστές Κλαδιών [8] | Ιατρική ένδυση [6] | Ιμάντες [15] | Καγιάκ & Κανό [6] | Κάδοι απορριμμάτων [42] | Κάδοι Ελαίων [16] | Καθαρισμός - απολύμανση [1] | Καθαριστίκα - Πρόσθετα [5] | Καθαριστικά εξοπλισμού καφέ [7] | Κάθετοι καταψύκτες [13] | Καθίσματα [31] | Καθίσματα Bucket [14] | Καθίσματα επισκέπτη - αναμονής [18] | Καθίσματα εργασίας - PU - PVC [26] | Καθίσματα εργασίας Μesh [12] | Καθίσματα εργασίας Ύφασμα [4] | Καθρέπτες (Συλλέκτες) & Δοχεία Ηλιακών [33] | Καθρέφτες [12] | Καλάθι Μαχαιροπίρουνων [7] | Καλάθια Διάφορα [1] | Καλάθια Πιάτων [3] | Καλάθια Ποτηριών [2] | Καλαμωτές & Φυλλωσιές [12] | Καλέμια - Βελόνια [32] | Καλόγηροι [7] | Καλούπια τυροκομίας [2] | Καλύμματα Φρεατίων [51] | Κάμερες IP [1] | Καμινέτα Υγραερίου [10] | Καναπέδες - Κρεβάτια [29] | Καναπέδες & Σαλονάκια εσωτερικού χώρου [3] | Καναπέδες Δέρμα - Δερματίνη(PU) - PVC [9] | Καναπέδες εξωτερικού χώρου [5] | Καναπέδες Υφασμα [19] | Κανάτες - Καράφια [17] | Κανελιέρες [3] | Κανελλιέρες - Φόρμες καραμελέ [2] | Κανόνια Θορύβου [2] | Κάνουλες & Ανταλλακτικά Ανοξείδωτων Δοχείων [16] | Καπέλα Αεραγωγών (Μπουριών) [92] | Καπίστρια - Γκέμια Αλόγων [27] | Καπίστρια - Περιλαίμια - Κουδούνια Μηρυκαστικών [24] | Καπνοδόχοι λείας επιφάνειας [73] | Καπνοδόχοι λείας επιφάνειας (μονωμένοι) [72] | Καρέκλες Εξωτερικού χώρου Polypropylene [3] | Καρέκλες Εξωτερικού χώρου μέταλλο [27] | Καρέκλες Εξωτερικού χώρου ξύλο [2] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου - Παραδοσιακές Καφενείου [4] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου ABS [1] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου PU - PVC [25] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου Μέταλλο [37] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου Ξύλο [15] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου πολυπροπυλενίου PP [15] | Καρέκλες εσωτερικού χώρου Ύφασμα [15] | Καρέκλες Σπαστές [3] | Καροτιέρες [21] | Καρότσια - Τσιγκελιέρες [12] | Καρότσια Δίσκων Σερβιρίσματος [2] | Καρότσια Δίτροχα Μεταφοράς Αλουμινίου [8] | Καρότσια Παγωτού [1] | Καρότσια Σερβιρίσματος [5] | Καροτσόγρυλοι & Γρύλοι Μπουκάλας [29] | Κάρτες - Βάσεις - Μενού [93] | Καρυδάκια αέρος [8] | Καρφωτικά Αέρος [9] | Κασετίνες - Κλειδοθήκες [2] | Καστάνιες & Καρυδάκια 1'' [2] | Καστάνιες & Καρυδάκια 1/2'' [26] | Καστάνιες & Καρυδάκια 1/4'' [4] | Καστάνιες & Καρυδάκια 3/4'' [5] | Καστάνιες & Καρυδάκια 3/8'' [5] | Καταιωνιστήρες [4] | Καταμετρητές Χαρτονομισμάτων [1] | Καταψύκτες Βούτες [30] | Καταψύκτες με σπαστό καπάκι [1] | Καταψύκτες με συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια [7] | Καταψύκτες με συρόμενα Τζάμια [13] | Καταψύκτες πάγου [2] | Κατεβάτες [4] | Κατσαβίδια [17] | Κατσαβίδια κρούσης [2] | Κατσαρόλες - Χύτρες - Καπάκια [44] | Καυστήρες pellet [13] | Καυστήρες pellet - Βιομάζας [11] | Καυστήρες πετρελαίου [19] | Καφασωτά - Πάνελ [61] | Καφεκούτια [8] | Καφετιέρες [3] | Κεντρικές Μονάδες [1] | Κεραίες Εξωτερικού Χώρου [1] | Κεραίες Εσωτερικού Χώρου [4] | Κεραστήρια [15] | Κεφαλές Αεροσυμπιεστών [19] | Κηρήθρες [1] | Κινητήρες Βενζίνης [30] | Κινητήρες Πετρελαίου [3] | Κλαδευτήρια [9] | Κλειδαριές μηχανών [5] | Κλειδαριές ποδηλατών [28] | Κλειδιά ALLEN [12] | Κλειδιά TORX [4] | Κλειδιά Καστάνιας [4] | Κλειδιά ΤΑΦ [18] | Κλειδοειδή & Γάντζοι [40] | Κλείστρα [4] | Κλουβιά Κουνελιών [9] | Κλουβιά μεταφοράς σκύλων [7] | Κλουβιά Πτηνών [18] | Κλουβιά τρωκτικών & Αξεσουάρ [5] | Κλουβιά ωδικών [7] | Κολλεκτέρ Φιαλών – Φλεξίμπλ Φιαλών – Διανομείς Συσκευών - Ανιχνευτές Διαρροής - Ηλεκτροβάνες [49] | Κομοδίνα [17] | Κονταροπρίονα [11] | Κόπτες - Σπάτουλες [30] | Κοπτικά Τροφών [30] | Κοπτικά Τροφών [19] | Κοτοπουλιέρες Αερίου [24] | Κοτοπουλιέρες Ηλεκτρικές [21] | Κουβαδάκια Πάγου - Παγοθήκες - Ισοθερμικά - Πλυντηριάκι [14] | Κουζίνες μικτές Αερίου - ρεύματος [11] | Κούνιες [7] | Κούπες - Φλιτζάνια - Πορσελάνες [47] | Κουπιά [1] | Κουτάλες [22] | Κουτάλες - Λαβίδες - Τσιμπίδες Service [30] | Κουταλοειδή για 1450 RPM [32] | Κουταλοειδή για 950 RPM [14] | Κούτσουρα Κοπής Κρέατος [16] | Κόφτες [14] | Κόφτες Δομικών Υλικών [1] | Κόφτες καλωδίων [4] | Κόφτες Πλακιδίων [7] | Κοχλιωτά εξαρτήματα Άρδευσης [47] | Κράνη προστασίας - Εργασίας [23] | Κρασοβάρελα Ξύλινα [14] | Κρασοβάρελα Πλαστικά [12] | Κρεατομηχανές Απλές [32] | Κρεατομηχανές Ψυχόμενες [11] | Κρεβάτια & στρώματα Σκύλων [7] | Κρεβάτια Γάτας [1] | Κρεβάτια Διπλά [38] | Κρεβάτια Ημίδιπλα [23] | Κρεβάτια Μονά [28] | Κρεμαστοί Ζυγοί [33] | Κρεπιέρες Αερίου [19] | Κρεπιέρες Ηλεκτρικές [21] | Κρικοπάλαγκα [3] | Κρουνοί [6] | Κυκλικών Αγωγών [12] | Κυκλοφορητές [36] | Κυψέλες Ξύλινες & Εξαρτήματα [21] | Κυψέλες Πλαστικές & Εξαρτήματα [39] | Λαβίδες κουζίνας [12] | Λαβίδες Πάγου [9] | Λαμαρίνες Οροφής [80] | Λάμδα [6] | Λάμπες Αλιείας [9] | Λάμπες Εργασίας [1] | Λάμπες Υγραερίου [5] | Λάντζα Ανοιχτή Με 1 Γούρνα [7] | Λάντζα Ανοιχτή Με 2 Γούρνες [7] | Λάντζα Ανοιχτή Με 3 Γούρνες [4] | Λάντζα Κλειστή Με 1 Γούρνα [6] | Λάντζα Κλειστή Με 2 Γούρνες [7] | Λάντζα Κλειστή Με 3 Γούρνες [4] | Λάντζες Ποδοκίνητες [4] | Λάστιχα [75] | Λάστιχα Υγραερίου & Αερίου [2] | Λέβητες Pellet [25] | Λέβητες Αερίου [5] | Λέβητες Εσωτερικού χώρου [6] | Λέβητες Ηλεκτρικοί [14] | Λέβητες Μικτής Καύσης [30] | Λέβητες ξύλου [10] | Λέβητες Πετρελαίου [25] | Λέβητες Πετρελαίου - Αερίου [11] | Λέβητες Πυρόλυσης [6] | Λεκάνες άμμου & Συγκράτηση γάτας [5] | Λεκάνες Τουαλέτας [12] | Λίμες [9] | Λιπαντικά Βιομηχανίας [32] | Λιπαντικά Γεωργικών Μηχανημάτων [5] | Λιπαντικά Διαφορικών [4] | Λιπαντικά Κινητήρων [24] | Λιπαντικά ΜΟΤΟ [3] | Λιποσυλλέκτες [8] | Λοστοί [4] | Λουκέτα με λαιμό [22] | Λουκέτα συνδυασμού [15] | Λουκέτα τάκου [4] | Λουκέτα υψίστης ασφαλείας [12] | Μαγειρεία Ηλεκτρικά [4] | Μαγειρεία Υγραερίου [9] | Μαξιλάρια [7] | Μαξιλάρια - πανιά και εξαρτήματα ξαπλώστρας [2] | Μάσκες [1] | Μάσκες - Φίλτρα [22] | Μάσκες - Φόρμες - Κράνοι Ψεκασμού [3] | Ματσόλες μη αναπηδούμενες [13] | Μαχαίρια - Μπαλτάδες - Τσιγκέλια [57] | Μαχαίρια Γύρων [3] | Μαχαιριά Κηπουρικής [4] | Μαχαιροπήρουνα [13] | Μέγγενες [22] | Μεζούρες - Αφροσυλλέκτες [9] | Μελιτοεξαγωγείς Ηλεκτρικοί [4] | Μελιτοεξαγωγείς Χειροκίνητοι [1] | Μεντεσέδες [8] | Μεταλλικά Ερμάρια Για Φιάλες Υγραερίου [12] | Μεταφοράς Ποτηριών [1] | Μετρητές Αποστάσεων (Laser) [3] | Μετροταινίες τσέπης [7] | Μηχανές Espresso [44] | Μηχανές Pop-Corn και Μάλλι Της Γριάς [5] | Μηχανές TIG INVERTER 230v [6] | Μηχανές Γκαζόν - Εξαερωτήρες [1] | Μηχανές Γρανίτας - Κρύων Ροφημάτων - Sorbet [16] | Μηχανές καφέ espresso οικίας - γραφείου [11] | Μηχανές καφέ Φίλτρου [54] | Μηχανές κουρέματος ζώων & Εξαρτήματα κουρέματος [18] | Μηχανές Παγωτού [10] | Μηχανές Σάλτσας Ντομάτας [10] | Μηχανές Συσκευασίας [15] | Μηχανή Παραγωγής Τουλούμπας - Λουκουμά [6] | Μηχανοκίνητα Καρότσια [1] | Μηχανουργικοί Τόρνοι - Βιδολόγοι - Κουρμπαδόροι [5] | Μικροεργαλεία Κήπου [3] | Μίξερ [3] | Μίξερ ζαχαροπλαστικής [13] | Μίξερ χειρός [11] | Μοκέτες [24] | Μονά κυρτά πολύγωνα [21] | Μονάδες Fan Coil [9] | Μονές σχαριέρες Αερίου [6] | Μονές σχαριέρες ηλεκτικές [8] | Μονωμένα εργαλεία συσφίξεις (κλειδιά καρυδάκια καστανιές) [49] | Μονωμένα κατσαβίδια [8] | Μονωμένα πενσοειδή [41] | Μονώσεις Σωλήνων [46] | Μόνωση [10] | Μονωτικές ταινίες [8] | Μπαιν Μαρί & Hotpots [12] | Μπαιν Μαρί επιδαπέδια [12] | Μπαιν Μαρί επιτραπέζια [4] | Μπαιν μαρι Μπουφές [3] | Μπαιν μαρι Σερβιρίσματος [4] | Μπαούλα Αποθήκευσης [2] | Μπάρες - Βάσεις Ποδηλάτου [3] | Μπάρες Οροφής [2] | Μπετόνια [5] | Μπιφτεκομηχανές [10] | Μπλέντερ [16] | Μπλοκ - Βάσεις παραγγελιών [10] | Μποτάκια ασφάλειας (εργασίας) [8] | Μπουλονοκόφτες [18] | Μπουριά για σόμπες [15] | Μπουφέδες - Συρταριέρες [9] | Μπρίκια [13] | Μπωλ Γυάλινα [110] | Μπωλάκια & Πιατάκια ξηρών καρπών [49] | Μύλοι - Σφυρόμυλοι Ζωοτροφών [6] | Μύλοι άλεσης καφε [22] | Μύλοι και Υδροπρεσες φρούτων [4] | Μύτες [4] | Μυτοτσίμπιδα με πλαγιοκόφτη [8] | Ναυτιλιακά Λουκέτα [5] | Νιπτήρες [7] | Νταμιτζάνες (Δαμιζάνες) [18] | Ντενεκέδες Δοχεία Λαδιού [3] | Ντενεκέδες Δοχεία Τυριού [2] | Ντουζιέρες παράλιας [1] | Ντουλάπες [25] | Ντουλάπες ανοξείδωτες [5] | Ντουλάπες μεταλλικές [2] | Ντουλάπια-Ντουλάπες [13] | Ξαπλώστρες αλουμινίου [9] | Ξαπλώστρες ξύλινες [1] | Ξεμονταριστές [2] | Ξύλινα μικτοεργαλεία [24] | Ξύλινα ράφια & διακοσμητικά [6] | Ξύλινα Σπίτια Κήπου [9] | Ξύλινα τραπέζια & καρέκλες [3] | Ξύλινες κούνιες & αιώρες κήπου [9] | Ξύλινοι πάγκοι πικ νικ [3] | Ξύλινοι Φράχτες [36] | Ξυλότορνοι [2] | Οδοσήμανση [25] | Οθόνες παραγγελιοληψίας POS [1] | Οικιακά Πλαστικά δάπεδα - PVC [1] | Οικιακές Σκάλες Αλουμινίου [6] | Οικιακές Σκάλες Γαλβανιζέ [6] | Οινόμετρα [13] | Ομπρέλες βαρέως τύπου [11] | Ομπρέλες θαλάσσης [28] | Ομπρέλες κήπου & επαγγελματικές [36] | Ονυχοδρόμια [3] | Οπλοκιβώτια [2] | Όργανα Μετρήσεων Αερίου [12] | Ορειχάλκινα Εξαρτήματα [112] | Ορθογώνιων Αγωγών [10] | Παγίδες & Απωθητικές συσκευές [12] | Παγκάκια [4] | Παγκάκια σαλονιού [2] | Πάγκοι Ανοξειδωτοι Κοπής Κρέατος με Πλάκα Πολυαιθυλενίου [51] | Πάγκοι εργασίας & Ντουλάπια εργαλείων [14] | Πάγκοι Πολυαιθυλαινίου Inox [18] | Πάγκοι Πολυαιθυλενίου Κοπής Κρέατος [21] | Πάγκοι τροχήλατοι [4] | Παγοδιατηρητες [11] | Παγοθραύστες [14] | Παγοθραύστες - Σέσουλες [8] | Παγομηχανές Για Λέπι & Τρίμμα Πάγου [34] | Παγομηχανές Για Παγάκια Βότσαλο [13] | Παγομηχανές Για Παγάκια με Τρύπα [29] | Παγομηχανές Για Παγάκια Συμπαγή [56] | Παιδικά Καθίσματα [11] | Παιδικό Δωμάτιο [9] | Παιδικός εξοπλισμός [2] | Παιχνίδια γάτας [12] | Παιχνίδια σκύλων [13] | Παλάγκα Αλυσίδας [2] | Παλετοφόρα [3] | Πάνελ πολυουρεθάνης [10] | Πανιά Σκίασης [44] | Παπουτσοθήκες [13] | Παραγουλιάστρα Χταποδιών [2] | Παραϊατρικά [1] | Παρελκόμενα σκαλωσιών [32] | Πάσσαλοι περίφραξης [39] | Πατητήρια καφέ [47] | Παχύμετρα [3] | Πένσες ακροδεκτών & Απογυμνωτές καλωδίων [17] | Πένσες γενικής χρήσης [14] | Πένσες γκριπ [10] | Πένσες με ειδικά χαρακτηριστικά [3] | Πέργκολες [39] | Περιποίηση - πλύσιμο - γυάλισμα αυτοκίνητου [17] | Περιστρεφόμενοι Αερόθερμοι Φούρνοι για Πίτσα & Πίτσα Χωνάκι [3] | Περιφερειακά [7] | Περίφραξη με συνθετικό WPC [4] | Περονοφόρα χειροκίνητα [1] | Πετρελαιοκίνητα Σκαπτικά [1] | Πέτρινα Διακοσμητικά Κήπου [3] | Πέτρινοι φούρνοι & ψησταριές [8] | Πετσετοθήκες - Ψωμιέρες [8] | Πιάστρες - Θήκες [7] | Πιάτα [193] | Πίνακες -Αναλόγια - Καβαλέτα [24] | Πίνακες Τοίχου [12] | Πινακίδες - Σήματα [92] | Πιρουνάκια - Ξυλάκια - Διακοσμητικά [10] | Πιστολιά & Σετ πιστολιών Αέρος [3] | Πιστολιά βαφής Αέρος [15] | Πιστόλια γράσου - Πιστόλια βαλβολίνης [6] | Πιστόλια Θερμού Αέρα [3] | Πλάκες πολυαιθυλενίου [21] | Πλάνες - Ξεχονδριστήρες [2] | Πλάστες - Πινέλα [9] | Πλαστικά Σκάφη [1] | Πλαστικά φίλτρα Άρδευσης [50] | Πλαστικά Φρεάτια - Καναλέτα [24] | Πλαστικές βάνες Άρδευσης [39] | Πλαστικές μπότες (Γαλότσες) [8] | Πλαστικές ποδιές [4] | Πλατυτσίμπιδα μακριά [4] | Πλατφόρμες Μεταφοράς [3] | Πλατώ κεραμικά [3] | Πλέγματα περιφράξεων [83] | Πλυντήρια Δίσκων/Σκευών [8] | Πλυντήρια Εξαρτημάτων Συνεργείων [4] | Πλυντήρια λαχανικών [2] | Πλυντήρια Ποτηριών/Πιάτων [33] | Πλυντήρια Τούνελ [5] | Πλυστικά Κρύου Νερού [12] | Πλωτήρες, Πνευματικά καπάκια & Βάσεις [28] | Ποδιές εργασίας Super Market [2] | Ποδιές σερβιτόρου [18] | Ποδοβαλβίδες [1] | Πολτοποιητές Τροφών [3] | Πολύγωνα [11] | Πολυθρόνες [8] | Πολυθρόνες Relax [4] | Πολυθρόνες Εξωτερικού Χώρου Polypropylene [7] | Πολυθρόνες Εξωτερικού Χώρου Wicker [3] | Πολυθρόνες Εξωτερικού Χώρου Αλουμίνιο [11] | Πολυθρόνες Εξωτερικού Χώρου Μέταλλο [22] | Πολυθρόνες Εξωτερικού Χώρου Ξύλο [3] | Πολυθρόνες εσωτερικού χώρου PU - PVC [6] | Πολυθρόνες εσωτερικού χώρου Μέταλλο [12] | Πολυθρόνες εσωτερικού χώρου Ξύλο [6] | Πολυθρόνες εσωτερικού χώρου πολυπροπυλενίου PP [10] | Πολυθρόνες εσωτερικού χώρου Ύφασμα [11] | Πολυθρόνες κρεβάτια [2] | Πολυκουζίνες Μεταλλικές [1] | Πολυκόφτες - Μπλέντερ [6] | Πόμπες - Μπουκάλια [18] | Πόντες - Ζουμπάδες [15] | Πόντες Φανοποιίας [15] | Πόρτες Πυρασφαλείας Δίφυλλες [16] | Πόρτες Πυρασφάλειας Μονόφυλλες [22] | Πόρτες σκύλων [1] | Ποτήρια [157] | Ποτήρια PP - PS - PC Πισίνας [21] | Ποτηριέρες - Πιατοθήκες Με Συρόμενα Κρύσταλλα [13] | Ποτηριέρες - Πιατοθήκες Με Συρόμενες Πόρτες INOX [14] | Ποτίστρες Κουνελιών [7] | Ποτίστρες μηρυκαστικών [14] | Ποτίστρες Πτηνών [25] | Ποτίστρες Χοίρων [14] | Πουφ [2] | Πρέσα Διαμόρφωσης ζύμης σε κώνο [2] | Πρέσες Συνεργιών [8] | Πρέσες Φανοποιείων [1] | Πριονοκορδέλες [6] | Πριονοκορδέλες [2] | Προβολείς [4] | Προεκτάσεις Καλαθιών [2] | Προστασία - Περιποίηση ποδιών & οπλών [4] | Προστασία από πτώσεις [6] | Προστασία ιππέων - Ιππασία [9] | Προσωπίδες [5] | Προφίλ δαπέδου (Σοβατεπί) [12] | Προφίλ μετάβασης δαπέδων [14] | Πύργοι [48] | Πυρίμαχες Στολές [11] | Πυροσβεστήρες [74] | Πυροσβεστήρες Τοπικής εφαρμογής Ξηράς Σκόνης [8] | Πυροσβεστήρες Οροφής Ξηράς Σκόνης [5] | Πυροσβεστικές Ανέμες [13] | Πυροσβεστικές Φωλιές Κενές [16] | Πυροσβεστικές Φωλιές Πλήρες [6] | Πυροσβεστικοί Κάδοι άμμου [4] | Πυροσβεστικοί Σταθμοί [2] | Πυροσβεστικοί σωλήνες - Μάνικες - Λάστιχα - κλπ [24] | Ραδιόφωνα [11] | Ρακορόκλειδα [3] | Ράμπες [2] | Ράφια ανοξείδωτα [34] | Ράφια Τ.ΝΤΕΞΙΟΝ [38] | Ράφια Χρωμίου [3] | Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού [2] | Ρουχισμός - Προστατευτικά μέσα [21] | Ρυθμιστές Στροφών - Inverters [44] | Ρυθμιστές Στροφών & θερμικά προστασίας [5] | Ρυθμιστές Υψηλής Πίεσης [8] | Ρυθμιστές Χαμηλής Πίεσης [13] | Σαλίγκαροι [4] | Σαλόνια Εξωτερτικού Χώρου [6] | Σαπουνοθήκες [1] | Σασμανόγρυλοι [3] | Σέγες & Πριτσιναδόροι Αερος [2] | Σεικερ-Ποτήρια [12] | Σέλες Αλόγων & Εξαρτήματα [12] | Σέλες Σωλήνων Άρδευσης [75] | Σέσουλες [11] | Σήμανση - Μαρκάρισμα [1] | Σήμανση Εξωτερικού Χώρου [28] | Σήμανση Προστασίας Εργαζόμενων [19] | Σίδερα [2] | Σιδηροπρίονα Ταινίας [3] | Σιδηροσωλήνες Υδρεύσεις - Θέρμανσης [31] | ΣΙΡΟΚΟ Γαλβανιζέ [13] | Σιφόν - Αμπούλες Σόδας [4] | Σιφον - Αμπούλες- Μηχανή σαντιγύ [8] | Σκαλωσιές Ξυλότυπου (Μπετατζίδων) [24] | Σκαλωσιές Προσόψεως (Σοβατζίδων) [21] | Σκαμπό δερματίνη - PU - PVC - μέταλλο [98] | Σκαμπό Εξωτερικού Χώρου [56] | Σκαμπό Ξύλο [11] | Σκαμπό πλαστικό - μέταλλο [5] | Σκαμπώ [41] | Σκαμπώ κρεβάτια [1] | Σκαμπώ σχεδιαστηρίου [3] | Σκαρπίνια ασφάλειας (εργασίας) [6] | Σκαφάκια Αποθήκευσης [19] | Σκηνές [8] | Σκούπες - Σκουπάκια [1] | Σκούπες Στάχτης [2] | Σκουπιδοφάγος [4] | Σνιτσελομηχανές [4] | Σοκολατιέρες [14] | Σόμπες Αέρος PELLET [30] | Σόμπες Νερού PELLET [24] | Σομπες Υγραεριου [2] | Σόμπες χαλάζια [1] | Σουβλακιέρες [17] | Σουπιέρες [7] | Σουρωτήρια - Μπωλ [29] | Σπαστά κλειδιά [2] | Σπαστήρες [13] | Σπαστήρες για ρόδι [2] | Σπατουλες - Δοχεία - Κουταλάκια Παγωτού [14] | Σπειρογράφοι ποδηλάτου & Πολυεργαλεία [14] | Σπιράλ [69] | Σπιράλ προστασίας σωληνών [8] | Σπίτια σκύλων [12] | Σπρίνκλερ [20] | Στάβλος [4] | Σταθερά Τηλέφωνα [23] | Σταλακτηφόρα Λάστιχα άρδευσης [67] | Σταντ [15] | Σταντ Εξωτερικού χώρου [8] | Στατικοί Φούρνοι [6] | Σταχτοδοχεία [18] | Στεγνωτήρες [2] | Στεγνωτήρια - θήκες μπουκαλιών [2] | Στεγνωτήρια Κρεοπωλείου [2] | Στεγνωτικό μαχαιροπήρουνων [2] | Στεφάνια & βάσεις [11] | Στολές Αλυσοπρίονου [18] | Στολές Συγκολλητή [9] | Στολές Υψηλής ευκρίνειας [4] | Στολές Ψύχους [4] | Στόφες & Βάσεις Φούρνου Μεταλλικές [10] | Στρογγυλοτσίμπιδα [2] | Στρώματα - Μαξιλάρια [14] | Συγκράτηση Μηρυκαστικών [9] | Συγκράτηση Χοίρων [4] | Συλλογές SOS εργαλείων αυτοκινήτων [1] | Συλλογές εργαλείων ποδηλάτου [12] | Συλλογές μονωμένων εργαλείων & SOS [10] | Συμπιεστές Εδάφους [2] | Συνθέσεις & Βιβλιοθήκες [26] | Συνθετικά γκαζόν [7] | Συνθετικά Λιπαντικά Κινητήρων [18] | Συντηρητές - παστεριωτές [4] | Συντηρητές Θέρμανσης Hotcon - Θερμαινόμενες επιφάνειες [30] | Συρματουργικά [22] | Συρτάρια [1] | Συρτάρια επωάσεως & Αξεσουάρ εκκολαπτικών [12] | Συρταριέρες [4] | Συρταριέρες [4] | Συρταριέρες [9] | Συρταριέρες - ερμάρια - φοριαμοί ασφαλείας [7] | Συσκευές Εκχύλισης Κρύου Καφέ - Cold Brew Towers & Σιφόν [49] | Συσκευές πλύσης [2] | Σύστημα Βασιλοτροφίας και Εμβολιασμού [13] | Σφιγκτήρες [24] | Σφολιατομηχανές [13] | Σφυριά ξυλουργού [3] | Σφυριά οικοδόμου [1] | Σφυριά σιδερά [21] | Σφυριά συγκολλητού [1] | Σχάρες Όμβριων Υδάτων [50] | Σχαριέρες Κάρβουνου [11] | Σχίστες και Πάγκοι Κοπής Ξύλων [6] | Σωληνάκια PVC Άρδευσης [18] | Σωλήνες PVC [28] | Σωλήνες PVC [3] | Σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PEX) [63] | Σωλήνες Πολυπροπυλενίου (PP) [56] | Σωλήνες Πολυπροπυλενίου (PPR) [28] | Σωλήνες Πολυστρωματικής (AlluPex) [15] | Σωλήνες Προμονωμένοι Πολυπροπυλενίου (PPR) [28] | Σωλήνες Πυρόσβεσης (PPR) [10] | Σωλήνες Χαλκού [7] | Σωληνοκάβουρες [40] | Σωληνοκόφτες [6] | Σωληνωτά κλειδιά & τύπου πίπας [9] | Σωσίβια [1] | Ταινίες διπλής όψης [9] | Ταινίες επισκευών [6] | Ταινίες μαρκαρίσματος [1] | Ταινίες στερεώσεις [2] | Ταινίες συσκευασίας [2] | Ταΐστρες & Ποτίστρες Γάτας [2] | Ταΐστρες Αλόγων [6] | Ταΐστρες Κουνελιών [11] | Ταΐστρες μηρυκαστικών [9] | Ταΐστρες Πτηνών [17] | Ταΐστρες σκύλων & πιατάκια [12] | Ταΐστρες Χοίρων [3] | Ταμειακές Μηχανές [3] | Τανάλιες ξυλουργού [8] | Τανάλιες οικοδόμων [13] | Τανάλιες πλακιδίων [1] | Ταπωτικά μπουκαλιών [2] | Ταφ [4] | Ταχυθερμαντήρες νερού [4] | Ταψιά - Κόπτες πίτσας [22] | Ταψιά - Σχάρες [6] | Τέντες [4] | Τετράποδες [4] | Τεχνητή Σπερματέγχυση [6] | Τζάκια Ενεργειακά [16] | Τηγάνια [13] | Τηγάνια επιδαπέδια [2] | Τηλεχειριστήρια [2] | Τοστιέρες - Φρυγανιέρες [7] | Τοστιέρες Διπλές [11] | Τοστιέρες Κεραμικές [6] | Τοστιέρες Μονές [10] | Τουαλέτες - Κονσόλες [15] | Τουρτιέρες [9] | Τρακτερογεννήτριες [15] | Τραπεζάκια σαλονιού [30] | Τραπεζαρίες Εξωτερτικού Χώρου [6] | Τραπέζι Inox-Πολυαιθυλαίνιο [5] | Τραπέζια [17] | Τραπέζια εξωτερικού χώρου αλουμίνιο [6] | Τραπέζια εξωτερικού χώρου μέταλλο [40] | Τραπέζια εξωτερικού χώρου ξύλο [6] | Τραπέζια Εσωτερικού Χώρου μέταλλο [8] | Τραπέζια Εσωτερικού Χώρου ξύλο [7] | Τραπέζια Ιχθυοπωλείου [3] | Τραπέζια με πάτο [34] | Τραπέζια με πάτο & Ράφι [23] | Τραπέζια μπαρ (Σταντ) Εσωτερικού Χώρου [4] | Τραπέζια Παραλαβής Ακαθάρτων [5] | Τραπέζια Παραλληλόγραμμα Catering [5] | Τραπέζια Παραλληλόγραμμα Βαλίτσα Catering [3] | Τραπέζια Ροτόντες Catering [3] | Τραπέζια Συνεδρίου [9] | Τραπεζιέρες σετ [22] | Τρέιλερ [2] | Τριβεία Ταινίας - Σέγες πάγκου [3] | Τριβείο Αέρος [5] | Τριβέλλες & Αρίδες [7] | Τριπλές σχαριέρες Αερίου [6] | Τριπλές σχαριέρες ηλεκτικές [3] | Τρίποδες [4] | Τρόλει Μεταφοράς [7] | Τροφές Μελισσών & Μηχανήματα Παρασκευής τους [6] | Τροφοδότες - Ποτήστρες [14] | Τροχήλατοι Κάδοι- Καρότσια [68] | Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Αφρού AFFF [5] | Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα Co2 [4] | Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης [4] | Τσεκούρια [5] | Τυροτρίφτες [9] | Τυφλά λάστιχα άρδευσης [28] | Τυφλοί καταψύκτες (Μπαούλα) [20] | Υαλοκαθαριστήρες [27] | Υγρά Μπαταρίας [1] | Υγρασιόμετρα - Υδρόμετρα [4] | Υδρορροές PVC [1] | Υδρορροές Γαλβάνιζε [36] | Υδρορροές Χαλκού [33] | Υδρορροές χρωματιστές [34] | Υλικά κατάσβεσης - Αντιπυρικά Υγρά [11] | Υπνόσακοι & Στρώματα [8] | Υφάσματα για καρέκλες & πολυθρόνες [3] | Υφασμάτινες ταινίες [7] | Φακοί [5] | Φαλτσοπρίονα [2] | Φιλιέρες [4] | Φίλτρα λαδιού [7] | Φίλτρα νερού άνω πάγκου [4] | Φίλτρα νερού βρύσης [4] | Φίλτρα παροχής νερού [15] | Φίλτρα Χοάνης [1] | Φιλτρόμασκες [3] | Φις εξαρτήματα Άρδευσης [24] | Φλόγιστρα - Αναπτήρες γκαζιού [5] | Φλόγιστρα Υγραερίου [75] | Φορητά Ψυγεία [5] | Φορητοί Πυροσβεστήρες Αφρού AFFF [11] | Φορητοί Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα Co2 [6] | Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης [23] | Φοριαμοί - Συρταροθήκες -Σκαφάκια Αποθήκευσης [66] | Φορολογικοί Μηχανισμοί [1] | Φορτιστές [5] | Φορτιστές - Εκκινητές [11] | Φορτιστές - Συντηρητες [10] | Φουρνάκια [1] | Φούρνοι Αέρος [45] | Φούρνοι Αέρος με συνδυασμό Ατμού ( Combi Steamer) [53] | Φούρνοι Εστιατορίου [9] | Φούρνοι με βάση [2] | Φούρνοι μικροκυμάτων [2] | Φούρνοι Μικροκυμάτων [16] | Φούρνοι Πίτσας - Πυρότουβλο [76] | Φούρνοι Πίτσας Χτιστοί [27] | Φούρνος για Ψητές Πατάτες [4] | Φουσκωτά Σκάφη Με Δάπεδο [14] | Φουσκωτά Σκάφη Με Πηχάκια [4] | Φουσκωτά Σκάφη Με Πολυεστερική Γάστρα [5] | Φραπιέρες [206] | Φρεάτια από Σκυρόδεμα [10] | Φριτέζες Αερίου [9] | Φριτέζες Ηλεκτρικές [56] | Φρυγανιέρες [27] | Φτυάρια - Τσουγκράνες [6] | Φτυάρια πίτσας [11] | Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ενεργειακών τζακιών [18] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες 1450 RPM Ιμαντοκίνητοι [8] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες 950 RPM Ιμαντοκίνητοι [7] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες διπλής αναρρόφησης 1450RPM [10] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες διπλής αναρρόφησης 900RPM [22] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 1450RPM [15] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 1450RPM INOX [14] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 950 RPM INOX [11] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 950RPM [12] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης εντός F/S 1450RPM [15] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης εντός F/S 950RPM [10] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες ΣΙΡΟΚΟ 1450 RPM [14] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες ΣΙΡΟΚΟ 2800 RPM [12] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες υψηλής πίεσης 2800 RPM [15] | Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες υψηλής πίεσης με σακόφιλτρα [6] | Φωλιές Κουνελιών [7] | Φωλιές Πτηνών [6] | Φωλιές Ωδικών [9] | Φωτιστικά Εξωτερικού Χώρου [2] | Χαράκτες μηχανικού (Σουλβιά) [4] | Χαρτοπετσέτοθήκες - Organizer [9] | Χαρτοταινίες [6] | Χειράμαξες - Καρότσια Γερανάκια [3] | Χειράμαξες - Καρότσια Μονότροχα - Μελισσοκομικά [1] | Χειράμαξες - Καρότσια Οικοδομής [3] | Χειροκίνητος Απολεπισμός [10] | Χημική προστασία [22] | Χοάνες Κέντρου [7] | Χοάνες Τοίχου [8] | Χοάνες Τύπου Κούρμπα [1] | Χοάνες Τύπου Σνάκ [8] | Χόβολες [7] | Χορτοκοπτικά Εδάφους - Καταστροφείς Χόρτων [7] | Χρηματοκιβώτια Γραφείων - Οικιών [22] | Χρηματοκιβώτια επιτοίχια [1] | Χρηματοκιβώτια Ξενοδοχείων [8] | Ψαλίδια - κλαδευτήρια κορυφής [1] | Ψαλίδια ηλεκτρολόγου [3] | Ψαλίδια κήπου [4] | Ψαλίδια λαμαρίνας [28] | Ψεκάστηκες Αντλίες & Συγκροτήματα [11] | Ψεκαστήρες Βενζίνης [1] | Ψεκαστήρες Μπαταρίας [1] | Ψεκαστήρες νερού - Bar- Service mat [8] | ψησταριές Αερίου για ανριά [1] | Ψησταριές Αερίου για Κοντοσούβλια [6] | ψησταριές Ηλεκτρικές για ανριά [1] | Ψησταριές Ηλεκτρικές για Κοντοσούβλια [6] | Ψησταριές Κάρβουνου [18] | Ψησταριές Υγραερίου [6] | Ψυγεία Mini Bar [1] | Ψυγεία Αλλαντικών Με μηχανή [32] | Ψυγεία Αυτοεξ. Μαναβικής [6] | Ψυγεία Αυτοεξυπηρέτησης Με Μηχανή [36] | Ψυγεία βιτρίνες & Κάβες Κρασιών [10] | ψυγεία βιτρίνες επιτραπέζιες όρθιες [14] | Ψυγεία Βιτρίνες Επιτραπέζιες οριζόντιες [38] | Ψυγεία Βιτρίνες Κατάψυξης [6] | Ψυγεία Βιτρίνες Κατάψυξης επιτραπέζιες [7] | Ψυγεία Βιτρίνες Συντήρησης BACK BAR [14] | Ψυγεία Βιτρίνες Συντήρησης Αναψυκτικων [22] | Ψυγεία Θάλαμοι [40] | Ψυγεία Κρεάτων Με μηχανή [31] | Ψυγεία Κρεμαστά Τοίχου [2] | Ψυγεία Μπαρ [1] | Ψυγεία Πάγκοι Κατάψυξης [29] | Ψυγεία Πάγκοι Σύντήρησης [53] | Ψυγεία Παγωτού [15] | Ψυγεία Πιτσαρίας [7] | Ψυγεία Σαλατών Με Μηχανή [19] | Ψυγεία Σαλατών Χωρίς Μηχανή [12] | Ψυγεία Τυριέρες [21] | Ψυγεία Ψαριέρες [3] | Ψύκτες νερού [17] | Ωοσκόπια [1] | Ωτοασπίδες - Ωτοπώματα [24] |